Тростянецька Філія №4
І-ІІ ступенів
ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

Нд, 23.02.2020, 04:13
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Файли
Нормативно-правова база [3]
Плани роботи [3]
З досвіду роботи [6]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » З досвіду роботи

З досвіду роботи учителя математики Гулюк Т.М.
04.02.2016, 12:29

 

Описание: image42

 

ОПИС ДОСВІДУ

 

з науково-методичної проблеми

«Формування практичних навичок учнів щодо розв’язування математичних задач шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій та здоров’язбережувальних технологій»

 

вчителя математики

Тростянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Тростянецької районної ради Сумської області

 

Гулюк Тетяни Миколаївни

 

 

Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність. Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає напрямок розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Мета і завдання використання ІКТ під час уроків математики:

 • розвиток межпредметних зв'язків математики інформатики;
 • формування комп'ютерної грамотності;
 •  розвиток самостійної роботи учнів на уроці;
 • реалізація індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу.

     Тетяна Миколаївна бачить свої  завдання як вчителя математики такі:

 • Забезпечити фундаментальну математичну підготовку дітей;
 •  Формувати інформаційну і методичну культуру, творчий стиль діяльності учнів;
 • Підготувати учнів використовувати інформаційні технологій і інші інформаційні структури.

Застосування ІКТ під час уроків математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу з допомогою наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання які у інтерактивному режимі, що підвищує то ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості – пізнавальний, моральний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів.

Використання ІКТ в процесі передбачає підвищення якості освіти, вирішення однієї з істотних проблем для сучасного суспільства.

Традиційні уроки математики стають яскравими, насиченими завдяки застосуванню комп’ютерної техніки. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:

 • шляхом активного діалогу учня з комп’ютером,
 • розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук +колір + анімація),
 • шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку),
 • використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною,
 • витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовноучня.

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • Активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 • Візуалізувати навчальний матеріал;
 • Індивідуалізувати процес навчання;
 • Створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль;
 • Забезпечити розвиток творчої активності школярів;
 • Використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу;
 • Реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп’ютернихтехнологій.

На даний момент існують проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій – це, перш за все, недостатній рівень забезпечення комп’ютерною технікою.

При плануванні уроків математики учитель враховує наявність програмного забезпечення, що відповідає діючій програмі, програм-тренажерів, готовності учнів до роботи з використанням комп’ютера та можливості використання вдома.

Маючи комп’ютер, проектор та екран викладення нового матеріалу, проведення математичного диктанту та його перевірка, демонстрація розв’язку задачі, проведення усного рахунку, тощо дає їй можливість зробити урок яскравим, цікавим, пізнавальним.

Використання тестів з математики дає  можливість автоматизувати трудомісткий процес тестування, відстежувати процес засвоєння учнями тем, спонукають до активізації пізнавальної діяльності з метою отримання кращих результатів навчання. Комп’ютерне тестування рекомендуює учням для домашньої роботи. Гарні результати дає використання тестування при підготовці до підсумкової державної атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. В матеріалах знаходяться тестові завдання для перевірки знань учнів з геометрії в 10 класі за темами «Взаємне розташування прямих у просторі», «Паралельність прямих і площин у просторі», «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

В своїй роботі використовує педагогічні програмні засоби адаптовані на певний предмет, клас та рівні навченості учнів, що забезпечують діалог учень-комп’ютер, керують процесом вивчення навчального матеріалу, здійснюють контроль знань і надають своєчасну допомогу учневі. Програмовані навчальні середовища Геометрія 8 клас  ТОВ «Вівере Бене2» 2011 використала при проведенні уроку геометрії у 8 класі на тему «Ромб та його властивості». На цьому ж уроці провела перевірку знань учнів за допомогою програми My test. використала демонстрацію фрагменту відеофільмів

Комп’ютер використовує на всіх етапах процесу навчання:

 • Під час уроків (при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об’єкту навчання);
 • При виконанні домашніх завдань (як довідник, тренажер, інструмент);
 • При виконанні творчих робіт, роботі над проектами індивідуальними чи груповими;
 • Демонстрація фрагментів відеофільмів
 • При поглибленому вивченні предмета.

Використання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально. Зокрема, до уроків узагальнення та систематизації знань з певного розділу математики дає учням індивідуальні чи групові проектні творчі роботи із прикладного застосування вивченого матеріалу в техніці чи побуті, з історії виникнення і розвитку відповідного наукового розділу тощо.

Проведення позакласної роботи з математики в наш час неможливе без застосування комп’ютерної техніки. Вікторини, брейк-ринги, диспути, інтелект-шоу, розгадування кросвордів, ребусів, проведення вечорів, різних конкурсів, гурткова робота, підготовка до участі в олімпіадах, міжнародних конкурсах «Кенгуру» – неповний перелік використання ІКТ в позаурочний час.

Використання комп’ютера на уроці математики – не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.

Використання ІКТ на уроках дає Тетяні Миколаївні можливість впроваджувати групові та індивідуальні форми навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу; підвищувати  пізнавальний інтерес учнів; забезпечувати диференційований підхід до вивчення предмету.

У своїй роботі використовує, як традиційні, так і нетрадиційні форми проведення уроків. Відповідно до обраного типу уроку застосовує такі інтерактивні методи навчання, які створюють найсприятливіші умови для міжособистісної взаємодії  учнів. Серед них: робота в парах, групах, «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи - учусь», метод «Прес»…

Разом з цим не можна забувати про здоров’я дитини. Найважливішим та основним формуючим чинником здорового способу життя є оптимальний руховий режим. З метою профілактики стомлення, порушення постави, зору учнів проводжу на уроках фізкультхвилинки, гімнастику для очей, релаксацію. Упровадження фізкультхвилинок під час уроків дозволяє учням задовольнити потребу в підвищеній руховій активності, зняти втому. Більш детально про здоров’язбережувальні технології   описала в досвіді роботи в матеріалах конкурсу районного туру «Учитель року 2015» в номінації «Класний керівник»

Результативність роботи

 • Лауреат  (ІІ місце) районної виставки-презентації творчих доробок (проектів) учителів “Вернісаж педагогічних ідей і знахідок-2010” у номінації “Математика”.
 • Учасник (IV місце) районного туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2015” в номінації “Класний керівник”.
 • Керівник районної школи педагогічної майстерності вчителів математики з науково-методичної проблеми “Формування практичних навичок учнів щодо розв’язування математичних задач шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій”

Педагогічна професія — особлива. Скільки б не працював, криницю педагогічної мудрості не вичерпати. Особистість кожного учня — неповторна. І якщо вчитель не хоче стати ремісником, він обов'язково включиться в пошук, щоразу по-новому застосовуватиме свої знання й уміння.

Досвідом роботи учитель ділиться як на рівні навчального закладу так на рівні району. Успішно проводить відкриті уроки, проводить районні семінари, вела школу педагогічної майстерності учителів математики, організує позакласну роботу в школі, проводить майстер класи.

 

 

Категорія: З досвіду роботи | Додав: учитель
Переглядів: 317 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Фотоальбом
Copyright MyCorp © 2020