Тростянецька Філія №4
І-ІІ ступенів
ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

Пт, 23.08.2019, 21:56
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Файли
Нормативно-правова база [4]
Плани роботи [3]
З досвіду роботи [6]
ШМО класних керівників [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

«Учитель повинен більше працювати не на 

уроці, а готуючись до нього» 

(В. Сухомлинський).

Положення

про самоосвітню діяльність вчителя

 

  1. Загальні положення

Педагог - основна дійова особа у реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам вчитель, змінюється мета й завдання його освітянської діяльності. Сучасний педагог має бути готовим до змін, а тому доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на професійне становлення, вдосконалення педагогічної майстерності й підвищення кваліфікації.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його теоретичних знань та практичних умінь. Отже, проблема самоосвіти стає все більш актуальною.

Завданням методичної роботи на даному етапі є максимальне спрямування інтелектуального та творчого потенціалу педагогів на самоосвіту. 

Важливою ознакою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає розвиток учнів, як наслідок особистісного і професіонального самовдосконалення.  Тому вчитель має постійно оновлюватися, розвиватися індивідуально.

2. Мета самоосвітньої діяльності:

2.1. задоволення інтересів педагогів у постійному підвищенні свого професійного рівня;

2.2. стимулювання творчого потенціалу вчителя  на основі сучасного освітнього рівня;

2.3. набуття педагогічними працівниками важливих фахових компетентностей, які дозволяють упевнено орієнтуватися в інформаційному просторі, досягати успіху в професійному самовираженні та відчутно впливають на розвиток школярів.

3. Завдання самоосвітньої діяльності :

 3.1. мотивація освітньої діяльності вчителя;

3.2.  розвиток умінь і навичок самоосвіти;

3.3. удосконалення теоретичних знань;

3.4. вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

3.4.  стимулювання експериментальної та дослідницької діяльності вчителя;

3.5. оволодіння новими формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів);

3.6. розвиток професійної компетентності педагога, вихователя.

4. Форми самоосвіти:

4.1. самостійне опрацювання нормативно-правової бази щодо освітньої діяльності, педагогічних видань для підвищення професійної компетентності (використання друкованих видань та інтернет-ресурсі) ;

4.2. педагогічна рада;

4.3. робота МО; творчі групи;

4.4.  семінари;

4.5. тренінги;

4.6. лекції, педагогічні читання;

4.7. круглі столи;

4.8. відкриті уроки тощо.

5. Методи самоосвіти:

5.1. діагностика;

5.2.  тренінги;

5.3. моделювання ситуацій;

5.4. розробка уроків та позакласних заходів;

5.5. самостійна діяльність;

5.6. самоаналіз та самозвіт;

5.7. опрацювання фахової літератури.

 

 6. Етапи  організації самоосвітньої діяльності педагогів

        Перший етап, організаційний або установчий, який передбачає створення організаційних умов до самоосвітньої роботи: вибір мети роботи, формування особистої індивідуальної теми (беручи до уваги науково-методичну тему школи  та методичного об’єднання), осмислення послідовності  дій.

        Другий етап – удосконалення теоретичної підготовки з даної проблеми -  педагог самостійно знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми, вивчення досягнень науки, ППД тощо.

       Третій етап – упровадження в практику здобутих знань – перевірка здобутих теоретичних знань у  роботі, можлива постановка експерименту. Практична робота продовжує супроводжуватись вивченням додаткової літератури.

       Четвертий етап – теоретичне осмислення, аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів - колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про хід самоосвіти; відвідування, з наступним обговоренням, відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.

        П’ятий етап – підсумково-контрольний - підсумки самоосвітньої роботи, узагальнюються спостереження, оформлюються результати. При цьому головним виступає опис проведеної роботи й установлених фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі   (виступ на засіданні педагогічної ради, засіданні методичного об’єднання, оформлення порт фоліо педагога, випуску друкованої продукції).

7. Методика та техніка самоосвіти

 

Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних таких умінь як:

·        вивчати необхідну літературу та передовий педагогічний досвід;

·        виокремлювати з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний і методичний рівень педагога;

·        відбирати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності;

·        систематизувати та розробляти науково-методичні узагальнення;

·        упроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічної практики у власний досвід роботи з учнями.

8. Показники ефективності  самоосвітньої діяльності учителя:

8.1. якість організованого педагогом навчально-виховного процесу;

8.2. професійно-кваліфікаційне зростання педагога;

8.3. результати ЗНО випускників з даного предмета;

8.4. результативність участі школярів в олімпіадах, конкурсах, виставках, оглядах (різного рівня);

8.5. результативність учнівських науково-дослідницьких робіт (різного рівня).

9. Завершення роботи над темою самоосвіти – результати самоосвіти(різного рівня)

Підсумком роботи може стати творчий звіт педагога, який здійснюється у різних формах.

Традиційні форми: доповідь; виступ на семінарі; виступ на педагогічній раді; виступ на засіданні методичного об’єднання; дидактичний матеріал; розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмету; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка пакету матеріалів для підготовки учнів до конкурсів, олімпіад; база даних питань і задач з предмета тощо.

Інноваційні форми: проект; розробка електронних уроків, посібників тощо; розробка пакету тестового матеріалу на електронних носіях; створення особистої методичної чи предметної web-сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно з програмами тощо.
Науково-методичні форми: методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс; створення термінологічного словника; творчий звіт тощо.

Результати самоосвітньої роботи педагога розміщуються в  «Освітньому маршруті педагога» у розділ «Самоосвітня діяльність».

Науково-методична проблема школи

"Формування інтелектуальної, соціальної та фізично-зрілої творчої особистості в умовах інформаційної епохи шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних та здоров'язбережувальних технологій" 

 

 

 

 Науково-методичні проблеми вчителів школи

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Науково-методична проблема

1

Заїка Ольга Михайлівна

Директор школи,

учитель математики

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики шляхом упровадження ІКТ

2

Назаренко Наталія Володимирівна

ЗДНВР,

учитель математики

Формування обчислювальних навичок учнів та культури математичних знань засобами використання ІКТ та здоров’язбережувальних технологій

3

Влезько Ольга Миколаївна

ЗДВР,

учитель початкових класів

Виховання здорового способу життя на уроках в початковій школі шляхом упровадження ІКТ та здоров’язбережувальних технологій

4

Гулюк Тетяна Миколаївна

Учитель математики, інформатики,

Формування практичних навичок учнів щодо розв’язування математичних задач шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій

5

Заїка Григорій Васильович

Учитель фізики, астрономії, математики

Інтегрований підхід до розвитку самоосвітньої компетентності учнів на уроках математики та фізики

6

Захарченко Надія Федорівна

Учитель трудового навчання

Підвищення ефективності уроків трудового навчання шляхом упровадження ІКТ та здоров’язбережувальних компетентностей

7

Люлько Тетяна Іванівна

Учитель світової літератури та російської мови

Формування і удосконалення культури здоров’я засобами вивчення творів світової літератури з використанням ІКТ

8

Лустенко Тетяна Володимирівна

Учитель географії, історії,

Формування здоров’язбережувальних компетентностей на уроках географії шляхом використання групових форм роботи та ІКТ

9

Тертичний Євген Олександрович

Учитель хімії та біології

Формування ключових компетентностей учнів із використанням ІКТ при вивченні природничих наук

10

Яровий Дмитро Олександрович

Учитель фізичного виховання

Формування в учнів позитивних мотивацій на заняттях фізичною культурою і спортом засобами ІКТ та здоров’язбережувальних технологій

11

Биковець Олександр Васильович

Учитель англійської мови,

Формування комунікативної компетенції учнів шляхом використання інтерактивних та інформаційних технологій на уроках англійської мови

12

Заговора Яна Володимирівна

Учитель початкових класів

 

13

Кравченко Оксана4Михайлівна

Учитель початкових класів

Формування навчальних компетентностей засобами інноваційних та здоров’язбережувальних технологій на уроках природознавства

14

Худолій Ніна Іванівна

Учитель початкових класів.

Проблема формування навчальних компетентностей шляхом упровадження інноваційних та здоров’язбережувальних технологій на уроках української мови

15

Півень Наталія Олександрівна

Учитель початкових класів

Формування навчальних компетентностей молодших школярів на уроках читання засобами інноваційних та здоров’язбережувальних технологій

16

Головченко Ірина Миколаївна

Учитель української мови і літератури

Формування в учнів ефективних стратегій мислення, що сприятиме підвищенню їх самооцінки, упевненості в своїх силах, творчій праці і інформаційному просторі

17

Столяренко Людмила Михайлівна

Учитель української мови і літератури,

Формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів засобами ІКТ

18

Корнєєва Тетяна Володимирівна

Педагог – організатор

Роль розвитку вокально-хорових навичок у формуванні компетенції особистісного самовдосконалення

19

Гостєва Наталія Олександрівна

Вихователь групи продовженого дня

Розвиток творчих компетентностей молодших школярів засобами інноваційних та здоров’язбережувальних технологій

20

Григор’єва Яна Віталіївна

Учитель англійської мови

Формування предметних компетентностей молодших школярів на уроках математики засобами інноваційних та здоров’язбережувальних технологій

21

Желєзняк Віра Вікторівна

Бібліотекар

Культура читання школярів як засіб цілеспрямованого орієнтування в інформаційному колі

22

Безлаковський Віталій Олексійович

Учитель початкових класів

 

23

Басова Наталія Володимирівна

Учитель початкових класів

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Фотоальбом
Copyright MyCorp © 2019