Тростянецька Філія №4
І-ІІ ступенів
ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

Пн, 06.04.2020, 01:08
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Файли
Нормативно-правова база [3]
Плани роботи [3]
З досвіду роботи [6]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Перевір себе: тест з психології для учнів та вчителів

 Тест стане у нагоді учням, що цікавляться психологією, беруть участь у різних інтелектуальних змаганнях а також учителям при підготовці до конкурсів, при розробці  методичних і дидактичних матеріалів.

Тест з психології включає 77 питань із загальної та вікової психології, що стосуються предмету, структури, завдання, методів дослідження, особливостей розвитку психіки та свідомості, психічних процесів, індивідуально-психологічних властивостей особистості, поведінки особистості у діяльності та спілкуванні, вікових особливостей розвитку особистості.

Тест був розроблений викладачами кафедри педагогічної майстерності та пройшов апробацію під час проведення ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Полтавській області упродовж 2010-2014 рр.

Тест містить питання та варіанти відповідей, з яких потрібно обрати одну або декілька правильних. Окремо надається ключ-дешифратор.

 

Тест з психології для учнів та вчителів

1. Предметом психології є:
а) розвиток емоцій і почуттів;
б) розвиток і прояви психічних явищ;
в) закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізмів.

2. Метод спостереження  входить до групи:
а) емпіричних методів;
б) організаційних методів;
в) обробки даних;
г) інтерпретаційних методів.

3. «Пізнання»: − це:
а) відображення в мозку людини окремих властивостей предметів і явищ об’єктивного світу внаслідок їх безпосереднього впливу на органи чуття;
б) система ідей, принципів, законів, норм оцінок, що регулюють стосунки між людьми;
в) процес цілеспрямованого відображення об’єктивної реальності у свідомості людей.

 4. Робінзон Крузо після налагодження свого побуту на безлюдному острові потерпав, насамперед, від того, що були незадоволені його:
а) біологічні потреби;
б) соціальні потреби;
в) ідеальні потреби;
г) пізнавальні потреби.

5.«Вміння» − це:
а) свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети;
б) готовність людини успішно виконувати певну діяльність, що ґрунтується на знаннях і навичках;
в) часткова автоматизація виконання і регулювання доцільних рухів.

6. «Творчість» − це:
а) продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення;
б) рівень розвитку здібностей, який виявляється в діяльності  людини, спрямованій на відтворення вже відомих зразків матеріальної та духовної культури;
в) прагнення досягти мети того рівня складності, на яку людина вважає себе здатною.

7. Стан  надмірного та довготривалого психічного напруження, яке виникає в людини, якщо її нервова система отримує значне емоційне перевантаження – це …
а) нудьга;
б) стрес;
в) депресія;
г) горе.

8. Термін грецького походження, який означає «риса», «ознака», «відбиток»:
а) переконання;
б) досвід;
в) характер.

9.Прикладом професії типу «людина – людина» є:
а) електрослюсар, водій, токар, електрик, шахтар, монтажник, фрезерувальник;
б) архітектор, артист, скульптор, художник, реставратор, письменник, фотограф;
в) вчитель, лікар, міліціонер, адвокат, офіціант, стюардеса, екскурсовод.

10. Концепція про рефлекторну природу психіки людини представлена у працях:
а) Ч. Дарвіна;
б) І.П. Павлова;
в) Д.І. Менделєєва.

11. Творча уява характеризується побудовою:
а) нових образів на основі їх словесного опису;
б) тих образів, які раніше не уявлялись людиною;
в) образів нових, оригінальних об’єктів на основі попереднього досвіду.

12. Комунікативна сторона спілкування – це:
а) обмін інформацією;
б) взаємодія;
в) сприймання один одного.

13. Сучасна психологія – це наука про:
а) душу;
б) стани свідомості;
в) закономірності розвитку та функціонування психіки.

14. Прискорений фізичний і психічний розвиток особистості в дитячому та підлітковому віці:
а) обдарованість;
б) акселерація;
в) мутація;
г) соціалізація.

15. Про яку властивість уваги йде мова у вислові: «Марійка з таким захопленням читала книжку, що й не почула, як мама повернулася додому та покликала обідати»
а) концентрація уваги;
б) розподіл уваги;
в) переключення уваги.

16. Яка особливість дівчинки описана у вислові: «Збираючись до школи, Оленка дуже хвилюється, декілька разів перевіряє готовність домашніх завдань і вміст сумки, з будинку виходить завчасно»
а) тривожність;
б) агресивність;
в) імпульсивність.

17. Який тип темпераменту притаманний хлопчику: «Сашко енергійний, життєрадісний, товариський, працездатний хлопець. Швидко відгукується на події, які відбуваються, прагне до нових вражень, порівняно легко переживає невдачі та неприємності. Живий, рухливий, з виразною мімікою та рухами».
а) флегматик;
б) сангвінік;
в) холерик.

18. Із запропонованих варіантів оберіть сферу інтересів особистості у професії «людина-техніка»
а) фізика;
б) історія;
в) музика.

19. Сергійко (16 років) при виборі професії визначав силу нервової системи. За результатами проведеного тесту виявилось, що у нього невисока чутливість, висока працездатність головного мозку, витривалість, низька тривожність, висока стійуість до стресу». Який тест був використаний хлопчиком?
а) тест «Тип мислення»;
б) шкільний тест розумового розвитку;
в) теппінг-тест.

20. Вища нервова діяльність – це …
а) сукупність взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин і людини;
б) складна система безумовних рефлексів, пов’язаних зі збереженням виду;
в) процес узагальненого відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ, їхніх зв’язків і відношень, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюють і доповнюють одна одну.

21. Функціональна спеціалізація лівої півкулі головного мозку:
а) основний центр мови, аналітична діяльність, відповідає за логічне мислення людини; розподіл об’єктів за класами та категоріями, здатність організовувати інформацію у логічні схеми та системи;
б) орієнтація у просторі; центри, що визначають музикальність (сприйняття музики), розуміння мови, просторове уявлення (скульптура, сприйняття художніх творів, живопису, фантазія); образне сприйняття навколишнього середовища на основі минулого досвіду.

22. Особливість поведінки меланхоліка:
а) надчутливість;
б) непосидючість;
в) висока активність;
г) агресивність.

23. Знайдіть відповідність між назвами процесів та їх змістом. Відповідь подайте у вигляді поєднання числа та букви. Наприклад, 1а, 2в тощо:

1. Увага

а) Це психофізіологічний процес, за якого людина здатна фіксувати у мозку, зберігати і відтворювати у потрібний момент раніше закладену інформацію, минулий досвід

 2. Пам’ять

б) Це фактор, який керує вибором інформації для сприйняття

 3. Свідомість

в) Відображення дійсності у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям

24. Загальною характеристикою пізнавальних можливостей людини є:
а) розум;
б) освіченість;
в) свідомість;
г) мислення.

25. Характер людини проявляється у:
а) ставленні до себе;
б) ставленні до інших людей;
в) ставленні до праці;
г) всі відповіді правильні.

26. Визначте тип темпераменту за його характеристикою: людина з помітною психічною активністю, швидко реагує на події, прагне до нових вражень, порівняно легко переживає невдачі та неприємності, жива, рухлива, з виразною мімікою та рухами
а) меланхолічний;
б) сангвінічний;
в) флегматичний;
г) холеричний.

27. Укажіть тип темпераменту, що проявляється у таких психічних властивостях: чутливість, емоційність, низька витривалість до психічних навантажень.
а) меланхолічний;
б) сангвінічний;
в) флегматичний;
г) холеричний.

28. Для якого типу темпераменту більше підходить монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників:
а) меланхолічний;
б) сангвінічний;
в) флегматичний;
г) холеричний.

29. У наведеномунижче списку визначте прізвища психологів:
а) І. Котляревський
б) Ф. Шаляпін;
в) А. Маслоу;
г) Л. Виготський;
д) І. Піддубний;
е) А. Вустер.

30. Як називається спілкування, що здійснюється за допомогою мови та мовлення:
а) вербальне;
б) невербальне;
в) емоційне;
г) ефективне.

31. Як називається стиль поведінки у конфлікті, коли людина не намагається відстоювати власні інтереси, поступається, «жертвує» усіма своїми інтересами на користь іншої людини:
а) компроміс;
б) пристосування;
в) співпраця;
г) ухилення;
д) конкуренція.

32. Оберіть із нижчезазначених характеристик ті, що відносяться до креативності:
а) продуктивність;
б) оригінальність;
в) міцність;
г) гнучкість;
д) системність;
е) порядність.

33. Абстрагування – це:
а) поділ у думках складного об’єкта на окремі частини;
б) миттєве усвідомлення розв’язання проблеми;
в) уявне відокремлення властивостей предмета від ознак;
г) розумова операція, яка спеціалізується на визна ченні подібності;
д) відмінності між об’єктами.

34. Як називається набута форма поведінки, що проявляється в автоматизованому способі виконання дій, ґрунтується на умовних зв'язках і формується шляхом набуття індивідуального досвіду у процесі виконання певних вправ:
а) інстинкти;
б) навички;
в) інтелектуальна поведінка;
г) пригадування.

35. Як називається такий принцип навчання ‑ навчання здійснюється успішніше, якщо ґрунтується на безпосередньому спостереженні та вивченні предметів, явищ та подій?
а) наочності;
б) свідомості й активності;
в) міцності;
г) систематичності та послідовності;
д) досяжності.

36. Плануючи урок, вчитель підготував таку вправу для учнів 8 класу:
рахувати до 30, замінюючи оплесками числа, що кратні 3 або містять 3 (наприклад, 9,13). На розвиток якого психічного процесу вона спрямована:
а) увага;
б) пам'ять;
в) уява.

37. Встановіть відповідність між засновником і відповідним напрямом психології:

Засновник

Напрямок психології

 1. Зігмунд Фрейд

а) гуманістична психологія;

2. Джон Уотсон

б) глибинна психологія;

 3. Карл Роджерс

в) гештальтпсихологія;

 4. Фредерік Перлз

г) біхевіоризм.

38. Об’єм короткотривалої пам’яті людини складає:
а) від 3 до 6 символів;
б) від 5 до 9 символів;
в) від 8 до 14 символів.

39. Для дослідження інтелекту використовують:
а) проективний тест «Намалюй людину»;
б) тест Векслера;
в) опитувальник Шмішека.

40. Конституційні, біологічні, вродженні особливості особистості складають основу:
а) характеру;
б) темпераменту;
в) світогляду;
г) усіх перелічених характеристик особистості.

41. Визначте 4 основні параметри креативності за Гілфордом:
а) оригінальність;
б) продуктивність;
в) занадто високий рівень інтелекту;
г) гнучкість;
д) здатність до аналізу та синтезу інформації;
е) здатність удосконалювати об’єкт шляхом додавання деталей;
є) здатність усвідомлювати проблеми та протиріччя;
ж) здатність привносити дещо нове у досвід.

42.На таких основних поняттях як почуття неповноцінності й компенсація; прагнення до переваги над людьми; стиль життя; соціальний інтерес; творче «Я»; особливості народження; фікційний фіналізм побудована теорія:
а) Альберта Бандури;
б) Олексія Миколайовича Леонт’єва;<
в) Альфреда Адлера;
г) Берреса Фредеріка Скіннера.

43.Станзниженоїздатності (небажання, невміння) приймати тавиконувативимогисередовища як особистісно-значущі; реалізуватисвоюіндивідуальністьвконкретнихсоціальних умовах називається:
а) стан адаптації;
б) стан дезаптації;
в) стан збудження;
г) стан виснаження.

44. Визначте п’ять основних стилів поведінки у конфлікті за класифікацією Томаса-Кілмена:
а) демонстрація;
б) конкуренція;
в) співпраця;
г) авторитаризм;
д) пристосування;
е) відчуження;
є) компроміс;
ж) ухилення.

45. Встановіть відповідність між віковими періодами розвитку та провідною діяльністю  кожного вікового періоду. 

Віковий період

Провідна діяльність

 1. Раннє дитинство

а) навчання

 2. Дошкільний вік

б) навчально-професійна діяльність

 3. Молодший шкільний вік

в) спілкування в процесі навчання, праці, відпочинку

 4. Підлітковий вік

г) предметно-маніпулятивна діяльність

 5. Юнацький/старший шкільний вік

д) рольова гра

46. Встановіть відповідність між описом поведінки та її назвою

1. Поведінка, пов'язанаіз заподіяннямшкоди собі, руйнуванням власногоорганізмуі особистості

а) девіантна

 2. Поведінка, позбавлена індивідуальності, орієнтована виключно на зовнішні авторитети

б) аутодеструктивна

 3. Стійка поведінка особистості, що відхиляється від найбільш важливихсоціальнихнорм, завдає реальний збиток суспільству або самій особистості, а також супроводжується її соціальною дезадаптацією

в) адиктивна

 4. Поведінка пов’язана з психологічною або фізичною залежністю від вживання будь-якої речовини або від специфічної активності, з метою зміни психічного стану

г) конформна

47. Виділення універсальної творчої здібності, що називається креативністю, пов’язано з ім’ям:
а) Розенцвейга;
б) Гілфорда;
в) Маслоу;
г) Торренса.

48. Здатність утримувати у фокусі уваги одночасно декілька об’єктів виступає характеристикою:
а) розподілу уваги;
б) переключення уваги;
в) персеверації;
д) об’єму уваги.

49. Відносно стійка структура здібностей, в основі якої лежать як свідомі, так і несвідомі процеси, що забезпечують переробку різноманітної інформації та її усвідомлену оцінку називається:
а) інтелектом;
б) сприйняттям;
в) характером;
г) темпераментом.

50. Визначте 3 сторони, які виділяють у процесі спілкування:
а) інтелектуальна;
б) інтерактивну;
в) комунікативну;
г) психологічна;
д) перцептивна.

51. Вільно оперувати цифрами, математичними формулами у межах формальної логіки та раніше засвоєних правил людині дозволяє:
а) робота лівої півкулі головного мозку;
б) робота правої півкулі головного мозку.

52. Згідно з біологічною концепцією стресу Г. Сельє виділяють три фази його розвитку, визначте порядок їх прояву:
а) фаза опору;
б) реакція тривоги;
в) фаза виснаження.

53. Особливістю поведінки сангвініка є:
а) бадьорий, підвищений настрій;
б) повільність рухів і мови;
в) чесність і відповідальність;
г) млявість і обережність.

54. Формула У. Джеймса відображає залежність самоповаги людини від рівня його реальних досягнень/успіху а також:
а) рівня домагань;
б) рівня інтелектуального розвитку;
в) рівня розвитку комунікативних навичок;
г) рівня розвитку емоційного інтелекту.

55. Один із видів психологічного захисту, що передбачає несвідоме відторгнення власних негативних почуттів, бажань, прагнень та перенесення їх на іншу особистість називається:
а) витісненням;
б) заміщенням;
в) сублімацією;
г) проекцією.

56. Визначте відповідність етапів розвитку психології та їх характеристик:

Етап розвитку психології

Варіант відповіді

І етап (понад 2 тисячі років тому)

а) психологія як наука про поведінку

ІІ етап (початок у 17 столітті)

б) психологія як наука про душу

ІІІ етап (початок у 20 столітті)

в) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки

ІV етап (сучасний)

г) психологія як наука про свідомість.

57. Психологічний стан, в основі якого лежить сильне, бурхливе та відносно короткочасне емоційне переживання називається:
а) піднесення;
б) збудження;
в) афект.

58. Психологічні кризи відбуваються:
а) лише у зрілому віці;
б) лише в юнацькому віці;
в) лише у дитячому та юнацькому віці;
г) лише у дитячому віці;
д) протягом усього життя.

59. Людина намагається відшукати потрібний термін під час перекладу статті у:
а) сенсорній пам’яті;
б) семантичній пам’яті;
в) короткочасній пам’яті;
г) довготривалій пам’яті.

60. Реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний, підприємливий, артистичний – такі типи особистості визначає:
а) Карл Роджерс;
б) Джон Генрі Холланд;
в) Густав Юнг.

61. Перша у світі психологічна лабораторія була створена В.Вундтом:
а) у 1931 р.;
б) у 1879 р.;
в) у 1901 р.;
г) у 1801 р.

62. Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей людини, що обумовлює типовий для даної особистості спосіб поведінки за певних життєвих умов і обставин називається:
а) здібностями;
б) мотивами;
в) темпераментом;
г) характером.

63. Приписування позитивних якостей особам, до яких суб’єкт сприйняття ставиться позитивно, і негативних – тим особам, до яких – негативно, називається:
а) установкою;
б) регресією;
в) раціоналізацією;
г) ефектом ореолу.

64. Встановіть відповідність темпераменту людини за її реакцією на зім’яту шляпу:

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 temperament

а) флегматик;

б) сангвінік;

в) меланхолік;

г) холерик.

65. Тип взаємин між батьками і дітьми, коли батьки прагнуть у будь-якій ситуації підпорядкувати поведінку дітей своїй волі, називається
а) авторитарний;
б) авторитетний;
в) конфліктний;
г) всі відповіді правильні.

66. Галузь психологічної науки, що вивчає явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості) називається:
а) геронтопсихологія;
б) патопсихологія;
в) психофізіологія.

67. За тривалістю зберігання інформації виділяють такі види пам’яті:
а) довільна;
б) оперативна;
в) образна;
г) рухова.

68. Уміє розподіляти увагу той, хто:
а) може одночасно виконувати декілька справ;
б) може тривалий час аналізувати якийсь об’єкт;
в) швидко переходить від виконання однієї справи до іншої;
г) всі відповіді правильні.

69. Органи відчуття дитини починають функціонувати:

а) до народження;
б) з моменту народження;
в) у перший тиждень після народження;
г) всі відповіді неправильні.

70. Основою першої сигнальної системи є:

а) органи чуттів;
б) мова;
в) пам’ять;
г) немає правильної відповіді.

71. До видів мислення належать:

а) абстрагування;
б) наочно-дійове;
в) умовиводи;
г) всі відповіді правильні.

72. Темперамент – це:

а) властивість особистості, що утворюються в діяльності та спілкуванні;
б) вроджена властивість людини;
в) здатність людини гнучко й легко пристосовуватися до нових умов;
г) всі відповіді правильні.

73. Інтерактивна сторона спілкування – це:

а) сприйняття людьми один одного;
б) обмін інформацією;
в) взаємодія співрозмовників;
г) всі відповіді неправильні.

74. Мовлення, яке не виконує функцію спілкування, а лише обслуговує процес мислення конкретної людини, називається

а) внутрішнім;
б) зовнішнім;
в) монологічним;
г) діалогічним.

75. Творчі особистості характеризуються:

а) конформізмом;
б) швидким включенням у соціальну групу;
в) чітко встановленими уявленнями про життя в суспільстві;
г) особливим баченням ситуації.

76. У процесі адаптації чутливість органів відчуття:

а) знижується;
б) підвищується;
в) змінюється в залежності від умов;
г) всі відповіді правильні.

77. На розвиток особистості впливають:

а) суспільні умови життя;
б) навчання і виховання;
в) генотип людини;
г) всі відповіді правильні.

Ключ-дешифратор до тестів з психології

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/test/kluth_psixol.pdf

 

 

Важлива інформація!!!

-->
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
Фотоальбом
Copyright MyCorp © 2020